0

Uden for nummer 75

100,00kr / Sold Out

December 2020

Forside: Kenn André Stilling

SÆRUDGAVE AF VICTOR B. ANDERSEN'S MASKINFABRIK: KENN ANDRÉ STILLING FYLDER 75 ÅR.

I dag (26. december 2020) fylder Kenn André Stilling 75 år. Ud over sin hovedbeskæftigelse, som er at være billedkunstner, har han siden 1975 udgivet 72 numre af kulturtidsskriftet Victor B. Andersen’s Maskinfabrik. Han har været redaktør på dem alle.

Imidlertid har hans to sønner Oliver og Victor Stilling på Victor B. Andersens opfordring redigeret et særnummer – ja, man kunne måske endda kalde det en piratudgave – af Maskinfabrikken, for det er foregået helt uden Kenn André Stillings vidende. Udgaven er både nr. 75 (det står der i hvert fald på forsiden) og helt UDEN FOR NUMMER (det står der også), for det er fødselaren selv, der er bladets altoverskyggende tema. Billedhuggeren, idémageren, kulturmennesket, publicisten, forlæggeren, caféskaberen, ja, sågar møbelsnedkeren... særnummeret berører hele Kenn André Stillings output gennem de seneste 60 år. Sådan ønskede Victor B. Andersen det.

Det bedste er, at piratnummeret 75 indeholder bidrag fra en lang venner og bekendte, fra samarbejdspartnere, kunstnere, digtere forfattere og en håndfuld familiemedlemmer af yngre observans.

Kenn André Stilling fik først kendskab til nr. 75’s eksistens, da han fik overrakt en kassefuld her til morgen. Han blev temmelig overrasket, for at sige det mildt.

Siden sidst i 70’erne har Kenn fra tid til anden uddelt Victor B. Andersen’s Hæderslegat på 50 flasker champagne til personer, der på den ene eller den anden måde bidrager med noget ekstraordinært til kulturen. Han har uddelt legatet PÅ VEGNE AF Victor B. Andersen og har vel ikke i den sammenhæng tænkt, at han selv en dag ville kunne få det. Men den mystiske gamle maskinfabrikant har villet det anderledes. Det fremgår i hvert fald af hans sædvanlige brev til redaktøren i nr. 75.

Med bidrag fra bl.a. Victor B. Andersen, Mikael Bertelsen, Marianne Larsen, Klaus Høeck, Asger Schnack, T.S. Høeg, Klaus Holsting, Peter Laugesen, Jesper Fabricius, Tobias Røder, Torben Steno, Juliane Preisler, Christian Lund, Kjeld Hybel, Søren Balle, Jens Juul Nielsen, Nicolai Howalt, Goodiepal, Lars Frost, Jens Kæmpe, Peter Adolphsen, John Kørner, Morten Albæk, Lars Movin, Steen Møller Rasmussen, Jacob Fabricius, Gerd Laugesen, Jens Nørgaard, Mads Nørgaard, Morten Søkilde, Ida Nicolaisen, Thomas Boberg, Morten Søndergaard, Frederik Preisler, Sune Bang, Lasse Ellegaard og Marianne Bech.

Redigeret af Oliver Stilling, Victor Stilling og Japan Jacobsen

160 sider
630 g
297 x 210 x 12 mm
S/H
Softcover
ISBN 87-88800-80-6